Trình duyệt không được hỗ trợ. Vui lòng sử dụng Google Chrome hoặc Microsoft Edge để truy cập vào Ringle.
By continuing to use this site, you accept our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.
Close
main image

Toàn cầu hoá
giao tiếp của team

Đội ngũ tận tình và cổng thông tin riêng cho khách hàng B2B
Chúng tôi đồng hành cùng bạn, từ việc triển khai đến báo cáo
b2b-desktop-urlb2b-macbook
3,500+
Học sinh
200+
Đối tác
94%
Mức độ hài lòng của khách hàng
Buổi học thực tiễn và nền tảng chuyên môn cho lãnh đạo
image
Hợp đồng B2B
Hợp đồng B2B cung cấp không giới hạn số lượng người học cho công ty bạn và nhiều lợi ích khác phù hợp với ngân sách đề ra
image
Vận hành B2B
Nền tảng B2B cho phép Nhân sự và Quản lý xem và tải xuống quá trình học của thành viên
image
Quản lý B2B
Chúng tôi cung cấp buổi tư vấn 1:1 cho khách hàng B2B giúp định hướng việc học tiếng Anh
Đối tác B2B của Ringle
company-logo-web
Cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của đội ngũ với Ringle
Để lại yêu cầu và nhận một buổi học miễn phí!
Tên
Email
Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
kcab-logo

(주)링글잉글리시에듀케이션서비스 | 서울 서초구 서초대로78길 22 11층
사업자등록번호: 876-81-00110
통신판매신고번호: 2019-서울강남-04831
대표전화: 02-6204-8880
대표이사: 이성파, 이승훈. 개인정보책임자: 이성파
contact@ringleplus.com

개인정보 처리방침|이용약관
apple-logo-download
google-logo-download

헬프센터

02-6204-8880

평일 오전 10:00 - 오후 6:30(KST)
점심시간: 오후 12:00 - 오후 1:00(KST)